WITAMY NA OZZYGYMTEAM.PL

Ozzy Gym Team to regionalna firma branży rekreacyjnej która działa na rynku od września 2001 roku.

Aktualności

Partnerzy firmy

Od 1 kwietnia 2015 nasza Firma została partnerem w ogólnopolskiej sieci podmiotów zajmujących się rekreacją ruchową i aktywnością fizyczną. Osoby mające karnety firm: OK. System Polska S.A.(karta O.K.System), VanityStyle Sp. z o.o (karta FitProfit) są uprawnione do korzystania z naszych usług.

Wreszcie RUSZAMY - Część II

Miło nam poinformować, że po siedmiu miesiącach całkowitego zamknięcia związanego z pandemią Covid z dniem  28 maja 2021 rozpoczynamy działalność.  Godziny otwarcia pozostają niezmienne jak przed przerwą , czyli :

poniedziałek – piątek 9.00 – 11.00 i 16.00 – 22.00

sobota 11.00 – 15.30 z możliwością wydłużenia godzin jeśli będzie zachodziła taka konieczność

niedziela i święta – tylko godziny umówione wcześniej

Zasady Bezpieczeństwa

1.Pracownicy i klienci OzzyGymTeam mogą przebywać na terenie obiektów tylko gdy:
a/ nie stwierdzają i nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej
b/ nie są objęci kwarantanną lub izolacją
c/ nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID 19 przez ostatnie 3 tygodnie.
2. Na obiektach OzzyGymTeam może przebywać jednocześnie 13 osób (nie licząc osób obsługi), z czego: 8 osób na siłowni, 3 osoby w pomieszczeniu Kardio i 2 osoby na sali treningu funkcjonalnego – (wymóg na obecną chwilę -1 osoba na 15m2). Zmiana pomieszczenia ćwiczeń przez ćwiczącego dozwolona jest tylko w momencie zachowania w/w ilości osób oraz po uprzednim zdezynfekowaniu urządzeń i pomieszczenia.
3. W związku ograniczoną ilością osób na obiektach OzzyGymTeam wprowadza się sztywne Pory Treningowe oraz Limity Czasowe w treningu na jedną osobę. Porę Treningową należy zgłosić w momencie zapisu na zajęcia treningowe. Limit Czasowy wynosi 1 godz 30minut. Limit ten może zostać wydłużony w przypadku formalnego braku wymaganej ilości chętnych osób w kolejnej Porze Treningowej regulowanej odpowiednim zapisem w rejestrze wejść lub potwierdzoną nieobecnością osoby z następnej Pory Treningowej. Dodatkowo wprowadza się Limit 3 treningów tygodniowo na 1 osobę. W uzasadnionych przypadkach i możliwościach Klubu Limit ten może zostać zwiększony.
4. Osobom mającym choroby przewlekłe lub po 60 r.ż zalecane jest uczestnictwo w zajęciach treningowych w mniej popularnych Porach Treningowych.
5. Ustala się następujące Pory Treningowe:
w dni powszednie:
1/ 9.00-10.50, 2/ 16.00-17.20, 3/17.30-18.00, 4/ 19.00-20.20, 5/ 20.30-22.00,
w soboty: 1/ 11.00-12.20, 2/ 12.30-13.50, 3/14.00-15.30.
W miarę rozwoju sytuacji i zwiększenia się ilości chętnych ćwiczących dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania Firmy.
6. 10 minutowe przerwy techniczne pomiędzy Porami Treningowymi zarezerwowane są na wymianę osób trenujących jak też dezynfekcję i wentylację pomieszczeń.
7. W momencie wejścia na obiekty OzzyGymTeam KAŻDA OSOBA zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Zaleca się częstą dezynfekcję jak też i mycie rąk w trakcie ćwiczeń.
8. Zalecane jest używanie własnych mat, ręczników
9. Na czas treningu w obiektach OzzyGymTeam ćwiczący otrzymają INDYWIDUALNE ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE w postaci atomizera z płynem dezynfekującym w celu dezynfekcji stanowiska sprzętu na którym wykonywał ćwiczenie.
10.Wszystkich klientów OzzyGymTeam obowiązują następujące zasady:
a/ Utrzymywanie dystansu 2 m pomiędzy poszczególnymi osobami podczas wykonywania ćwiczeń, przemieszczania się bądź wykonywania innych czynności – dotyczy to wszystkich pomieszczeń OzzyGymTeam. Tym samym dozwolone jest jednoczesne ćwiczenie osób na co drugim urządzeniu.
b/ Dezynfekowanie miejsca ćwiczebnego bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń na danym urządzeniu lub sprzęcie (głównie powierzchni dotykanych i bezpośrednio wydychanych ) za pomocą indywidualnych środków dezynfekujących otrzymanych przy wejściu na obiekty OzzyGymTeam.
c/ Zasłanianie twarzy w momencie kaszlu lub kichania zgiętym łokciem lub chusteczką oraz dezynfekowania obszaru objętym tym działaniem. Wzór zasłaniania twarzy pokazuje grafika na tablicy ogłoszeń. Chusteczki należy wrzucić do zamykanego kosza.
d/ Korzystanie z toalet i łazienki tylko w ilości 1 osoby.
e/ Korzystanie z szatni tylko z zachowaniem 2 m dystansu między osobami.
f/ W momencie zapisu na zajęcia treningowe podanie danych kontaktowych (adres, nr telefonu, adres e-mail)
11. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
12.Wszyscy klienci i pracownicy OzzyGymTeam są zobowiązani do zapoznania się z w/w zasadami bezpieczeństwa
13. ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI I ZMIANY JAKO KLUB I FIRMA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ. WSZYSTKIE TE OGRANICZENIA SĄ PODYKTOWANE TROSKĄ O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KLUBIE A TAKŻE ZARZĄDZENIEM WŁADZ ODNOŚNIE USŁUG TEGO TYPU. W PRZYPADKU ZMIAN NA LEPSZE WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ NIEZWŁOCZNIE WRÓCIMY DO „STARYCH” ZASAD.

Przyjmujemy zapisy na określoną Porę Treningową!!!
(Przeczytaj Zasady Bezpieczeństwa przed Zapisaniem się)

Zgodnie z Nowymi Zasadami wprowadzamy zapisy do naszego Klubu.

Zapisu dokonujemy poprzez przesłanie drogą e-mail (adres: kontakt@ozzygymteam.pl) informacji zawierającej: konkretną Porę Treningową w konkretne dni tygodnia oraz dane kontaktowe osoby ćwiczącej (imię nazwisko, adres, nr tel, adres e-mail).

W przypadku kompletu osób na daną Porę Treningową będziemy proponować inną Porę kontaktując się indywidualnie.

O kolejności przydziału do konkretnej Pory decyduje kolejność zgłoszeń.

W pierwszej kolejności – do soboty 6.06.2020 włącznie – przyjmujemy zapisy od osób które mają AKTUALNE KARNETY (nie zakończone przed 12.03.2020). Po tym terminie będą przyjmowane zapisy od wszystkich osób. Osoby które nie mają aktualnych karnetów również mogą przesyłać swoje zgłoszenie przed 6.06.2020 ale ich przydział na konkretną Porę Treningową będzie rozpatrywany dopiero po 6.06.2020 czyli po zamknięciu zgłoszeń osób z aktualnym karnetem.

Firma Ozzy Gym Team w Iławie oferuje pełen pakiet usług sportowo-rekreacyjnych.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

Brak roweru? To nie problem! Nasza wypożyczalnia jest do Państwa dyspozycji.